Prezes na wakacjach
15/09/2017
Pokaż wszystko

Czy 1 października 2017 użytkownicy gruntów staną się ich właścicielami?

Bardzo istotne zmiany zapowiadają się dla użytkowników wieczystych gruntów. Zgodnie z założeniami projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 października 2017 r. prawo użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe zmieni się automatycznie z mocy ustawy w prawo własności.

Co to oznacza dla osób które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych?

Oznacza to ni mniej ni więcej jak to, że zostaną oni właścicielami nieruchomości, na których do tej pory mieli prawo użytkowania.

 

Jakich formalności należy dopełnić w celu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności?

Odpowiedź brzmi- żadnych! Przekształcenie nastąpi z mocy prawa. Co więcej dotychczasowi użytkownicy nie poniosą opłat za zmianę wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie bowiem z art. 2 projektu ustawy podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej będzie zaświadczenie o przekształceniu wydane przez właściwy organ. Zaświadczenie to wydawane będzie w ciągu 12 miesięcy od przekształcenia lub na wniosek strony w ciągu 4 miesięcy. Zgodnie z art. 7 projektu ustawy zaświadczenie to będzie w ciągu 14 dni od jego wydanie skierowane przez właściwy organ do sądu wieczystoksięgowego który ujawni w księdze wieczystej przekształcenie użytkowania w prawo własności nieruchomości, a postępowanie w tej sprawie wolne jest od opłat.

 

Jaka jest wysokość opłat za przekształcenie?

Oczywiście nie może być tak pięknie- za przekształcenie użytkowania w prawo własności nowy właściciel poniesie opłatę w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie, a opłata ta będzie wnoszona przez okres 20 lat w przypadku osób które nie prowadzą na uwłaszczonej nieruchomości działalności gospodarczej i 33 lata dla osób które taką działalność prowadziły.

U ustawie przewidziana została możliwość zastosowania 50% ulgi w opłacie, jeżeli nowy właściciel zdecyduje się na jednorazowe zapłacenie całej kwoty czyli opłaty rocznej x 20.  Taką możliwość będą miały osoby, które do tej pory miały prawo użytkowania wieczystego a nieruchomościach należących do karbu Państwa.

W przypadku nabywania nieruchomości od jednostki samorządu terytorialnego, decyzja co do zastosowania ulgi będzie należała do samorządu. Powinna zostać w tym przedmiocie podjęta odpowiedna uchwała organów.

1 października już za pasem- zobaczymy czy zmiany wejdą w życie. Termin uwłaszczenia był kilkukrotnie przekładany dlatego będę informować Was na bieżąco co w prawie piszczy.

 

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.