Ulga na start!
01/02/2018
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
05/03/2018
Pokaż wszystko

Działalność nierejestrowana

Wchodząca w życie 1 marca 2018 r. Konstytucja biznesu niesie ze sobą wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z nich, prócz ulgi na start, której poświęciłam ostatni wpis jest wprowadzenie w ustawie prawo przedsiębiorców* pojęcia tzw. działalności nierejestrowanej. Ma to być ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców, którzy ze swojej działalności nie uzyskują wysokiego dochodu.

Pojęcie działalności nierejestrowanej oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku ewidencjonowania tej działalności w rejestrze przedsiębiorców i nie ma obowiązku płacenia składek ZUS. Działalność niepodlegająca rejestracji powinna spełniać łącznie trzy następujące przesłanki:

  • Powinna być wykonywana przez osobę fizyczną;
  • Przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (od stycznia 2018 r minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 złotych brutto);
  • Osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przykład: W rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców nie będą stanowić działalności gospodarczej, takie drobne aktywności jak na przykład: przydrożna sprzedaż, udzielanie korepetycji czy usługi „domowej” manicurzystki- o ile spełnione są wymogi, o której wspomniałam powyżej, w tym w szczególności- dochód nie przekroczy  w każdym miesiącu kwoty 1050 złotych.

Wyjątek: Nie jest możliwe skorzystanie z udogodnienia, jakim jest nierejestrowanie działalności gospodarczej nawet przy spełnieniu warunków, o których mowa powyżej jeżeli: działalność jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej lub gdy prowadzona działalność podlega reglamentacji (gdy dla jej prowadzenia wymagane jest np. uzyskanie koncesji, pozwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej)- takie aktywności zawsze muszą być zarejestrowane.

Ważne: osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie będzie uznawana za przedsiębiorcę na płaszczyźnie przepisów publicznoprawnych. Może być ona jednak nadal uznawana za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, co ma szczególne znaczenie w świetle przepisów regulujących relację przedsiębiorca- konsument.

Podsumowując: W przypadku uzyskiwania drobnych dochodów z aktywności gospodarczej i zawodowej, nie jest wymagana rejestracja przedsiębiorcy, gdy spełnione są warunki skorzystania z tego udogodnienie. Jeżeli w którym miesiącu dochód z działalności przekroczy ustawowy limit, podlegać będzie ona rejestracji. Przedsiębiorca, który zarejestruje działalność gospodarczą po 31 marca 2018 będzie mógł dodatkowo skorzystać z ulgi na start i przez kolejne 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne, a następnie przez kolejne 2 lata pozostawać na tzw. „Małym ZUSIe”. Wygląda na to, że młodzi przedsiębiorcy mają powody do radości!

* Ustawa prawo przedsiębiorców zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

1 Komentarz

  1. […] toczą się prace nad zmianami w obrębie przepisów dotyczących przedsiębiorców. Pojawi się możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej. W skrócie: jeśli nasz dochód nie przekroczy 1050 zł miesięcznie (połowa minimalnego […]