Co z tą kasą?
20/03/2018
Składki dla przedsiębiorców uzależnione od przychodu.
16/04/2018
Pokaż wszystko

Ile to kosztuje? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszy etap zakładania działalności gospodarczej masz już za sobą- zdecydowałeś, w jakiej formie zamierzasz prowadzić biznes i wybrałeś spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed Tobą sporo formalności, ale też pewne koszty. Poniżej wyjaśniam jakie.

Opłata za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Pierwszy raz portfel należy wyciągnąć już u notariusza, płacąc opłatę notarialną za sporządzenie umowy spółki w formie aktu (forma notarialna jest w tym przypadku wymogiem wynikającym z ustawy). Wysokość takiej sumy uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego.

Przy kapitale zakładowym w wysokości minimalnej- 5000 złotych opłata notarialna za sporządzenie umowy wyniesie 160 złotych netto. Do kosztów umowy należy jeszcze doliczyć opłatę za odpisy – podczas zakładania spółki konieczne jest sporządzenie dwóch takich dokumentów w celu złożenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do urzędu skarbowego. Każda rozpoczęta strona tekstu kosztuje maksymalnie 6 zł netto.

Opłaty związane z wpisem spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po podpisaniu umowy przychodzi czas na rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu prawnik reprezentujący wspólników przygotowuje wszelkie wymagane prawnie wnioski o wpis oraz załączniki na odpowiednich formularzach, do których załącza stosowne dokumenty. Na tym etapie pojawiają się kolejne wydatki – opłata sądowa za wniosek o rejestrację w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie wpisu spółki do rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kolejny niezbędny wydatek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak każda czynność cywilnoprawna, również zawarcie umowy spółki podlega opodatkowaniu. W przypadku umów spółki wysokość podatku wynosi 0,5% wysokości kapitału zakładowego. Od podstawy opodatkowania przedsiębiorca może sobie odliczyć:

– koszt przygotowania umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów,

– koszt wniosku o wpis do KRS,

– koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu.

Jeżeli zatem kapitał zakładowy wynosi minimalne 5000 złotych to przy założeniu, ze sporządzenie umowy wraz z odpisami u notariusza wyniosło 200 złotych, a koszt rejestracji wynosi 600 złotych- PCC wyniesie szalone 21 złotych [(5000-200-600)  x 0,5%]

Tak obliczoną kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnych złotych. Sporym ułatwieniem jest to, że wspólnicy nie muszą sami fatygować się do Urzędu Skarbowego- podatek oblicza i pobiera notariusz, przed którym zawierana była umowa spółki.

Inne przykładowe opłat związanych z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli jest to konieczne, możliwe jest także uzyskanie dodatkowych dokumentów, za które również pobierane są opłaty. Chodzi tu chociażby o dodatkowe odpisy umowy czy też opłatę od pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, który załatwi za nas wszelkie formalności związane z rejestracją. Opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 złotych.

Możliwość ograniczenia kosztów założenia spółki.

Spółki jawne, komandytowe oraz z ograniczoną odpowiedzialnością  mogą skorzystać z obniżonej opłaty rejestracyjnej- w wysokości 250zł, jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Chodzi tu o tzw spółki S24. Korzyścią takiego rozwiązania jest po pierwsze czas rejestracji- spółka zostanie zarejestrowana 24 godziny, oraz po drugie właśnie obniżenie kosztów rejestrowych- opłata przed KRS jest dwa razy niższa, a koszty notariusza odpadają zupełnie, z uwagi na fakt, iż umowa jest podpisywana na formularzu dostępnym na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Szerzej o zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet tutaj https://oprawieprosciej.pl/zalozenie-spolki-ograniczona-odpowiedzialnoscia-internet-krok-kroku/

Opłata za ogłoszenie wpisu w MSIG nie ulega zmianie i wynosi dodatkowe 100 zł.

Podsumowując w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet nasze koszty wynoszą 100 zł (ogłoszenie MSIG) + 250 zł (wniosek o wpis do KRS) + 0,5% wartości wkładów (podatek pcc)

Jeżeli zdecydowałeś się założyć działalność gospodarczą w formie jednej ze spółek prawa handlowego i potrzebujesz wprawnego oka prawnika do pomocy- zapraszam do współpracy.

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.