Kto może liczyć na kolejne kryzysowe wsparcie- pytania i odpowiedzi

Pracodawca zweryfikuje czy jesteśmy zdrowi
02/01/2022
Czy spółka może działać bez prezesa?
23/05/2022
Pokaż wszystko

Kto może liczyć na kolejne kryzysowe wsparcie- pytania i odpowiedzi

Przed częścią przedsiębiorców otwiera się nowa droga do uzyskania wsparcia rządowego związku z utrzymującymi się restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa- wznowiony został program bezzwrotnych dotacji dla części przedsiębiorców. Kilka słów o tym w pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie 1 : O jakiej kwocie wsparcia mowa?

Odpowiedź: Dotacja wynosi 5000 złotych

Pytanie 2: Na co można przeznaczyć środki?

Odpowiedź: Pochodzące z dotacji środki można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. 

Pytanie 3: Kto może uzyskać dotację? 

Odpowiedź: Mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. O dotację mogą starać się również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

WAŻNE: Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 roku (działalność nie mogła być w tej dacie zawieszona)

Pytanie 4: Jakie spadki przychodu kwalifikują do uzyskania dotacji? 

Odpowiedź: Przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w grudniu 2021 roku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego: 

  • w lutym 2020 roku lub 
  • we wrześniu 2020 roku lub 
  • w grudniu 2020 roku lub 
  • w listopadzie 2021 roku. 

Pytanie 5: Czy jeżeli wcześniej przedsiębiorca korzystał z dotacji może po raz kolejny złożyć wniosek?

Odpowiedź: TAK. Osoby, które już wcześniej skorzystały z bezzwrotnych dotacji (nawet 5-krotnie), będą mogły ponownie wnioskować o bezzwrotną pomoc po raz szósty. 

Pytanie 6: Które branże mogą starać się o wsparcie? 

Odpowiedź: Obecna, szósta wypłata dotacji przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, których przeważająca działalność na dzień 31 marca 2021 to PKD: 

  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) 
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

Pytanie 7: Jakie są warunki braku konieczności zwrotu dotacji?

Odpowiedź: Dotacja nie podlega zwrotowi, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty dotacji.

Pytanie 8: Jak złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Jako że dotacje wypłacane są ze środków Funduszu Pracy wnioski o jej udzielenie należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej tutaj.

Pytanie 9: Jak długo trwa nabór?

Wnioski można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 roku. 

Pełna treść nowych przepisów dostępna jest tutaj.

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.