Zwolnienie z ZUS do poprawki
05/05/2020
Sprawozdanie finansowe wykreślonej z KRS spółki.
10/05/2021
Pokaż wszystko

Rząd w środę 20 maja 2020 r. przyjął projekt kolejnych zmian w tarczy antykryzysowej. Tym razem zmiany dotyczące ułatwień dla przedsiębiorców będą dotyczyły bezpośrednio pracowników.

Projekt tarczy antykryzysowej w wersji nr 4 dotyczy bardzo wielu aspektów- między innymi ma ustawa miałaby wprowadzić czasowe przepisy mające na celu uniemożliwienie przejmowania polskich firm przez inwestorów spoza Unii Europejskiej, wsparcie budżetów samorządów,  ułatwienia przy rozstrzyganiu przetargów publicznych i wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili główne źródło dochodu, a także prawo do odliczania darowizn na rzecz np.  domów samotnej matki czy noclegowni od podatku.  Bardzo ważne zmiany szykują się też w zakresie wsparcia w utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych epidemią koronawirusa, o czym poniżej. Publikację znajdziecie również tutaj

O jakich zmianach w prawie pracy mówimy?

  1. Doprecyzowane mają zostać zasady wykonywania pracy zdalnej. Celem ustawodawcy jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym. Tu trzeba wspomnieć, że póki co kodeks pracy nie mówi nic o pracy zdalnej- praca zdalna to nie to samo co zdefiniowana w kodeksie telepraca. Zapowiadane zmiany powinny wprowadzić ramy dla działań zarówno pracodawcy, jak i pracowników korzystających z takiego systemu pracy.

 

  1. Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku, co ma zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Tej zmiany jestem ciekawa biorąc pod uwagę, że już dziś pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu (czego nie może uczynić z urlopem bieżącym, chyba że pracownikowi pozostał do wykorzystania urlop, a jest on w okresie wypowiedzenia)

 

  1. Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy. Ma to oczywiście swoje konsekwencje- pracownik nie będzie zobowiązany, aby przestrzegać zakazu, którego przestrzegać już nie musi. Szerzej o umowach o zakazie konkurencji polecam przeczytać w najnowszym numerze magazynu Firmer do pobrania tutaj. 

 

  1. SUPER WAŻNA ZMIANA → Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie czyli 26.000 złotych) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług. Taka zmiana odbije się bardzo mocno na pracownikach, których miesięczne zarobki są dużo większe od minimalnych.

    Dla przykładu- po rozwiązaniu umowy o pracę pracownikowi pracującemu w przedsiębiorstwie od kilku lat przysługiwałaby odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Miesięczne wynagrodzenie pracownika na kierowniczym stanowisku wynosiło 15.000 złotych brutto miesięcznie. Odprawa zamiast wynieść 45.000 złotych wyniesie tylko 26.000 złotych.

  2. Zmiany mają również umożliwić czasowe zawieszenie stosowania porozumień i regulaminów obowiązujących u pracodawcy w zakresie korzystania przez pracowników np. z funduszów socjalnych.

To nie jedyne zmiany, jakie czekają przedsiębiorców i ich załogi. Bądźcie na bieżąco! Aktualizacja na pewno po wejściu w życie przepisów.

 

 

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.