Wierzycielowi zawsze wiatr w oczy
20/10/2017
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet krok po kroku
19/11/2017
Pokaż wszystko

Zajęcie komornicze na umowie zlecenia

Każdy zatrudniający przedsiębiorca na pewno miał już do czynienia z zajęciem komorniczym wierzytelności swoich pracowników. Komornik informuje pracodawcę o zajęciu wynagrodzenia pracownika oraz o obowiązku jego wypłaty na konto komornika. I o ile w przypadku umów o pracę temat nie budzi większych kontrowersji i problemów- zasady potrącania z wynagrodzenia pracownika określa bowiem Kodeks Pracy, o tyle w przypadku pozostałych umów sprawa nie jest oczywista. Wyjaśnię więc krótko problem na przykładzie umowy zlecenia (ale dotyczy to wszystkich umów cywilnoprawnych).

Wynagrodzenie otrzymywane z umowy zlecenia nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i dlatego nie podlega ochronie takiej jak wynagrodzenie za pracę. Co do zasady potrąceniu podlega więc cała kwota wypłacana z tytułu umowy zlecenia, jeżeli komornik nie postanowił inaczej. Proste co? Niekoniecznie. Czasami bowiem wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie o pracę.

Kiedy tak będzie? W sytuacji, kiedy umowa zlecenia będzie miała charakter świadczenia powtarzającego się, a wynagrodzenie będzie wypłacane w stałych okresach (periodycznie) i jednocześnie umowa zlecenia będzie stanowić podstawowy dochód na utrzymanie zleceniobiorcy i jego rodziny ( tak też: art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Przykład: umowa zlecenia zawarta na rok, z wynagrodzeniem wypłacanym 10 dnia każdego miesiąca, które jest jedynym źródłem utrzymania całej rodziny.

Dlatego też zleceniodawca w każdym przypadku powinien zastanowić się, jakie zasady dotyczące potrąceń znajdą zastosowanie w konkretnej sytuacji- czy na ręce komornika przekazać pełną kwotę wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy, czy też zastosowanie znają ograniczenia z art. 87 Kodeksu pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że zleceniodawca jest jedynie wykonawcą postanowienia egzekucyjnego i musi postępować zgodnie z jego treścią.

Rada: Jeżeli całość wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej zostaje przekazana na ręce organu egzekucyjnego, dłużnik, czyli zleceniobiorca, osoba zatrudniana, może skierować do komornika pismo z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z wynagrodzenia do określonej kwoty, uzasadniając to w odpowiedni sposób. W praktyce często zdarza się, że komornicy wychodząc naprzeciw osobą w trudnej sytuacji, godzą się na proponowane rozwiązania. Warto próbować.

 

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.