Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
05/03/2018
Ile to kosztuje? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05/04/2018
Pokaż wszystko

Co z tą kasą?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy większości przedsiębiorców. Teraz w związku ze zmianą przepisów o VAT czeka ich wymiana tych urządzeń. I to dwa razy!

Konieczność dwukrotnej zmiany kasy fiskalnej wynika z różnych terminów wdrożenia nowych obowiązków przewidzianych przez dwa projekty nowelizacji ustawy o VAT.

Pierwsza zmiana powinna wejść w życie już w lipcu tego roku.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach, paragon będzie można wymienić na fakturę tylko w przypadku, gdy ten będzie zawierał NIP kupującego. Kasy nowoczesne, które otrzymały homologację zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076), taką funkcjonalność muszą mieć. Są to kasy, których prefiks numeru unikatowego pamięci fiskalnej rozpoczyna się od litery C (numer powinien być umieszczony na etykiecie naklejonej na urządzenie rejestrujące). W przypadku kas starego typu (ich prefiks numeru unikatowego pamięci fiskalnej rozpoczyna się od litery innej niż C) praktycznie nie ma możliwości umieszczenia na paragonie NIP klienta w wymagany przez Ministra Finansów sposób. Jako, że żaden ze zmieniających się przepisów nie wymaga wprost wymiany kasy na taką, w której na paragonie można wpisać numer NIP klienta, przedsiębiorcy będą mogli nadal stosować stare modele. Pytanie czy to się opłaca? Za wystawianie faktury na podstawie paragonu niezawierającego NIPu klienta przedsiębiorca może otrzymać karę w wysokości do 100 % podatku wskazanego na fakturze.

Druga zmiana to stopniowe wdrażanie nowoczesnych kas fiskalnych online od początku 2019 r.

Tak więc przedsiębiorca, który wymieniłby kasę na model drukujący paragony z NIP, po pewnym czasie musiałby znów dokonać wymiany i kupić kasę działającą online.

Niestety najprostsze rozwiazanie, czyli zakupienie kasy fiskalnej działającej online, która umożliwia wprowadzenia na paragonie NIPu klienta na dzień dzisiejszy nie jest możliwe.  W tej chwili brak jest bowiem odpowiedniego rozporządzenia, określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać kasy rejestrujące online, a w związku z tym nikt tych urządzeń jeszcze nie produkuje.

Pozostaje mieć nadzieję, że Ustawodawca niespójność zauważy i obie zmiany wejdą w życie w tym samym czasie. Zaoszczędzi to przedsiębiorcom niepotrzebnych kosztów.

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.