Uwaga-prace organizacyjne! Czyli o spółce w organizacji.
11/01/2018
Działalność nierejestrowana
09/02/2018
Pokaż wszystko

To już pewne. Na ostatnim styczniowym posiedzeniu Sejm uchwalił większością głosów, aż pięć ustaw wchodzących w skład tak zwanej Konstytucji Biznesu. Jest to pakiet rozwiązań systemowych, które mają ułatwić prowadzenia działalności gospodarczej i sprzyjać przedsiębiorcom.

I oto informacja, która młodych przedsiębiorców ucieszy najbardziej. Od marca nowe firmy nie zapłacą składek ZUS przez pół roku prowadzenia działalności!

Istnieją jednak trzy warunki, dla możliwości skorzystania z ulgi: przedsiębiorca powinien być osobą fizyczną i podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy (albo ponownie po upływie minimum 5 lat), a praca w ramach prowadzonej działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w danym lub poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności.

Po upływie pół roku zwolnienia ze składek, przedsiębiorca będzie uprawniony do kolejnej – już obowiązującej ulgi, czyli tak zwanego „małego ZUSu” przez 2 lata. Te preferencyjne składki wynoszą obecnie 520,10 zł. Obecnie w Radzie Ministrów procedowany jest także projekt wydłużenia tego okresu z dwóch do trzech lat, co – jeśli wejdzie on w życie – oznaczałoby łącznie 3,5 roku preferencyjnego traktowania dla początkujących przedsiębiorców. O rok przedłużyłoby się bowiem obowiązywanie ulgi dla przedsiębiorców, którzy w chwili wejścia w życie przepisów płacą niższe składki.

Wprowadzenie półrocznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest realizacją wysuwanego od dawna postulatu, aby umożliwić Polakom rozpoczęcie działalności gospodarczej „na próbę”- bez ponoszenia wysokich kosztów stałych w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Takie rozwiązania stosowne są w części krajów europejskich.

Cały pakiet ustaw Konstytucja dla biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r., zaś „ulga na start” – 31 marca 2018 r. Już niedługo szerzej o zmianach, jakie niesie ze sobą wchodząca w życie od marca Konstytucja Biznesu

Karolina Georges-Towalska
Karolina Georges-Towalska
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorców.

1 Komentarz

  1. […] Zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. O uldze na start czytaj tutaj; […]